Copa 2010

Fotos: Reinaldo Marques / Terra
Foto: AFP

78 Portugal

Terra