Copa 2010

Fotos: Reinaldo Marques / Terra
Foto: Reuters

16 Austrália

Terra