Copa 2010

Fotos: Reinaldo Marques / Terra
Foto: Reuters

11 Argentina

Terra