Copa 2010

Fotos: Reinaldo Marques / Terra
Foto: Reuters

32 Dinamarca

Terra