Copa 2010

Fotos: Reinaldo Marques / Terra
Foto: Reuters

12 Argentina

Terra